Bruksområder

Ferdigplen kan brukes til så mangt.

Villaplener

Her slipper huseieren en lang etableringsfase med ugrasproblem og kjemisk ugraskontroll. Allerede etter 2 uker har man en grønn bruksplen, noe som tar minimum èn sommer ved tradisjonell såing.

Idrettsanlegg

Solid sportsplen for kunder som krever stor slitestyrke både overfor utfoldelse, men også i forhold til vår landsdels ustadige værpåkjenninger. Referanseanlegg er Aspmyra Stadion, Bodø (1992) og Træna IL (1994).

Institusjoner og boligområder

Utenfor boligområder, barnehager, offentlige bygg m.m. der utemiljøet har høg prioritet anbefales ferdig plen. Fordelene er bl. a. at etableringsfasen blir kort og at det raskt blir en pen og slitesterk plen. Tradisjonell såing tar minimum èn, gjerne to somrer før tilsvarende kvalitet nås.

Torvtak

Med bruk av ferdigplen (2 cm tykk) forenkles arbeidet med å lage torvtak. Plenen kan nyttes enten som toppdekke til stedegen jord, innkjøpt torvstrø eller spesielle taktorvsekker. Eller brukes alene, men da med minimum 5 lag. 2 lag kan imidlertid spares om en erstatter disse med Rockwoolprodukt eller legger opp til bruk av vatningsanlegg.

Vedlikehold av torvtak:  https://www.naturtorv.no/vedlikehold-av-torvtak-2/

Les mer om ferdigplen til torvtak.

Plenreparasjoner

Om «isbrann» eller et eller annet offentlig «vesen» skulle forårsake at din plen ødelegges, er den beste og raskeste rådgjerd å benytte ferdigplen i sårene. Kraftselskap, telefon-selskap og tekniske etater i kommunene har benyttet vår plen som erstatning til huseiere som har fått gjennomgravd sin plen.