Legging av ferdigplen

Ferdig plen på 1 – 2 – 3 – (4)

Godt grunnarbeid er viktig

Ferdigplen bør legges på et fast, men ikke hardpakket underlag. Lett raking før legging sørger for at røttene får god jordkontakt. Dersom det er dårlige masser i grunnen, bør det tilføres et topplag av god jord. Et godt grunnarbeid er nøkkelen til et godt resultat. Sørg også for at vatn renner vekk fra plenområde, noe som kan avhjelpes med drenering, et svakt overflatefall og et sikkert avløp.

Underlaget bør være jevnt uten groper og søkk. Dette er viktig for å sikre god kontakt mellom ferdigplenen og underlaget. Bruk gjerne valse eller trommel. Der det kan bli stående vatn, er plenen utsatt for «isbrannskader».

Mål opp arealet og bestill plenen.

Selve utleggingen av ferdigplenen bør skje så raskt som mulig etter at denne er mottatt. Se liste med gode råd og tips.

Kalk med 5-10 kg kalk pr. 100 m2 på jorda ved behov. pH (jordas surhetsgrad) bør ligge rundt 6,0, da trives graset best og næringsemnene en gjødsler med blir bedre tilgjengelig.

Du kan også få et godt resultat med å legge ferdigplen på eldre, nedslitt plen. Du bør imidlertid fjerne flerårige ugras og gjerne avrette arealet med god jord, gjerne sandblandet, på toppen. Tykkelsen av dette nye topplaget kan være mellom 5 og 10 cm.

Selve leggingen av ferdigplen

Rull ut plenen og pass på å legge skjøtene godt inntil hverandre. Begynn «innerst» i hagen, slik at du tråkker minst mulig på plenen du har lagt.

Skjær og tilpass plenen som du ønsker. En kniv fungerer godt til dette.

Spre ut rundt 5 kg fullgjødsel per 100 m2 før plenen legges. Sørg for jevn fordeling.

Vatn godt rett etter legging. Plenen trenger i utgangspunktet rundt 20 mm. vatn annenhver dag den første uken, hver dag om det er varmt. Etter hvert kan intervallene forlenges gradvis når røttene fester seg. Ta hensyn til vær, nedbør og temperatur ved vatning. Med en vanlig hageslange tilsvarer 20 mm. rundt 2 timers vanning på samme sted. Vann gjerne om kvelden for å minske fordampingen når det er varmt.

Filer til nedlasting